Telefon híváskor a hívó nevét ki lehet-e mondatni?

Keresek olyan megoldást , amelyik telefon híváskor egy hang elmondja ki hív éppen.

Pl: “Fater hiv.” - ezt mondja a telefon, ha a telefonlistámból a Fater nevü kontakt hív.

a Beállítások, Telefon, Hívások bejelentése opciót érdemes megnézni.

1 kedvelés

Köszönöm megy!

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.